PrO / LWOO

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voorleerlingen van 12 tot 18 jaar die hiervoor een toelatingsverklaring hebben. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages.

Doel van het praktijkonderwijs is om leerlingen toe te leiden naar werk. Er worden competenties ontwikkeld die leerlingen nodig hebben om (later) zelfstandig te kunnen werken. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. De praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Leerwegondersteuning is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma. Vmbo-scholen bepalen zelf of en hoe zij leerwegondersteuning aanbieden.

Bijvoorbeeld door:

  • kleinere klassen;
  • bijlessen;
  • huiswerkbegeleiding;
  • trainingen om een leerling beter te laten studeren.

Leerwegondersteuning kan in, maar ook buiten de lessen om of zelfs buiten de muren van de school geboden worden en hoeft niet vier jaar te duren. Eén of twee jaar is ook mogelijk.

 

Print Afdrukken
Delen