Toelating Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Als het niet langer lukt om leerlingen een passende plek in het voortgezet onderwijs te bieden, dan wordt gekeken naar de mogelijkheden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De scholen voor VSO werken dagelijks met leerlingen met een grote diversiteit aan specifieke onderwijsbehoeftes.


Het SWV heeft, naast een beperkt aantal wettelijke verplichtingen, veel vrijheid en beleidsruimte om de toelating tot het VSO vorm te geven.
Elk samenwerkingsverband maakt hierover eigen afspraken. Voor ons samenwerkingsverband staan deze beschreven in het ondersteuningsplan. Zo staat in het ondersteuningsplan vermeld wat de route van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvraag is, wat de criteria zijn voor een TLV aanvraag en wat de werkwijze is van de Commissie voor Toewijzing en Ondersteuning (CTO) die de aanvragen beoordeelt.

Print Afdrukken
Delen