Ondersteuning in de VO School

Alle scholen hebben hun mogelijkheden om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen, beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Het SWV heeft een ambitieus niveau van de basisondersteuning vastgesteld en daarover afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan. Dat is het niveau waar alle scholen tot 2019 naar toe gegroeid zijn. We onderscheiden:
- basisondersteuning (waar elke school aan voldoet)
- extra ondersteuning (schoolspecifiek)
- arrangementen (toewijzing extra ondersteuning).

Elke school heeft het ondersteuningsaanbod weergegeven in een
kijkwijzer, die treft u op de website van de school/locatie aan en elders op deze website.
Print Afdrukken
Delen